Een zoektocht naar zuivere, zinnelijke schoonheid

Mijn werk vindt zijn vertrekpunt in mijn sterke fascinatie voor organische vormen en kleurschakeringen. Uiteindelijk vond ik in gips het ideale materiaal om vorm en kleur een symbiose te laten aangaan. Tijdens het gieten van gips wordt de identiteit van de vorm bepaald. Ik kan dat proces sturen, maar laat me graag verrassen door de richtingen die het materiaal kiest. Als de gipsvorm droog is, laat ik de verf over de vlakke zijde van mijn objecten lopen. Door de zuigende werking van het gips en de vertakkingen van de verspreide verf ontstaan kleursensaties, die de objecten een zekere luciditeit verlenen.

Ik presenteer de kleurobjecten als zelfstandige werken of in wisselende, over de vloer verspreide, ritmische samenstellingen. Hierdoor verhouden ze zich telkens op nieuwe wijze tot hun omgeving en elkaar.

Mijn sculpturen vragen om verschillende benaderingen: van een afstand en in groepen kunnen ze worden beschouwd als kleurige fragmenten van een groter geheel en van dichtbij kan hun fragiliteit en broosheid worden ervaren.

Met mijn sculpturen wil ik mezelf maar vooral ook de toeschouwer verwonderen en verleiden. Ik wil hem of haar graag deelgenoot maken van mijn zoektocht naar een zuivere, zinnelijke schoonheid die aan het hier en nu ontstijgt en die vrijheid biedt aan associëren.

 
Back to top